Как работи мастиленоструйната технология на печат (Inkjet)?
април 12, 2021
етикет; етикети
Етикетът и неговите разновидности
май 31, 2021

Резолюция – PPI vs DPI

Почти всеки предмет около нас има своите съставни части, по същия начин и изображенията са сформирани от по-малки частици, които образуват цялостната картина. Тези съставни единици на изображенията се наричат резолюция или разделителна способност. С нея се свързва остротата и детайлността на образа – по-високата разделителна способност означава повече детайлност и обратното. Или най-общо казано, резолюцията е степента, до която окото може да различава различните компоненти на изображенията.

На едно по-техническо ниво можем да кажем, че терминът представлява числена мярка за яснота и острота, с която устройство – като компютърен монитор или печатна преса, може да възпроизведе изображението. Оттам и резолюцията се дели на резолюция на печат и резолюция на дигитални устройства, които имат различни мерни единици – точки на инч (DPI) и съответно пиксели на инч (PPI).

PPI (pixels per inch) – пикселите са най-малките градивни елементи на цифровото изображение, които можем да видим под формата на квадратчета при увеличаването му. Величината PPI се отнася освен до плътността на пикселите в рамките на изображението и до фиксирания брой пиксели, които екранът може да покаже. В рамките на пикселите има червени, зелени и сини субпиксели, които са невидими за човешкото око, тъй като обработката на адитивен цвят ги смесва в един оттенък, който се появява на нивото на пиксела. По тази причина дигиталните устройства работят в т. нар. RGB (червен-зелен-син) режим. Настоящият уеб стандарт за дигитални изображения е 72 PPI и в случаите, когато изображението ще се ползва само на електронни устройства това е напълно достатъчно. Причината е, че разделителната способност на възпроизвеждащото устройство е фиксирана – неговата плътност на пикселите е част от физическия хардуер и не може да се изменя, затова и резолюцията на изображението няма да повлияе на това как изглежда снимката на това устройство. Но ако подготвяното изображение ще бъде впоследствие разпечатано – то тогава е хубаво да се помисли за увеличаването на неговия PPI с тенденция за по-високо качество на печат. В такива случаи стандартът е 300 PPI. Освен това зададената резолюция определя и максималната големина на изображението при печат – Пример: Ако имаме изображение с размери 6000 х 3000 px

DPI (dots per inch) – тази величина се отнася до разделителната способност на физическия принтер. Принтерите възпроизвеждат изображенията, като впръскват малки мастилени точки върху съответния носител, а броят точки на инч влияе върху детайлността и цялостното качество на печата. DPI използва цветният модел CMYK (циан, магента, жълто и черно), за да контролира количеството червена, зелена и синя светлина, което се отразява от бяла хартия. В параметрите на повечето принтери са подадени две стойности в DPI, напр. 4800 х 1200 dpi. Първото число обикновено обозначава броя на хоризонталните точки, а второто броя на вертикалните точки. На мастилено-струйните печатащи устройства хоризонталната разделителна способност се определя от броя точки, които печатащата глава може да постави при всяко преминаване, а вертикалната се определя от движението на страницата през машината. Принтерите могат да поставят точките с различни размери, интензивност и форми върху страницата, променяйки начина, по който ще изглежда крайният продукт, освен това някои могат да оптимизират поставянето на капките мастило, за да подобрят качеството на печат – това е т. нар. оптимизирана dpi. При нея хартията се движи по-бавно от обикновено, в резултат на което точките се припокриват донякъде. Тази оптимизирана техника обаче използва повече мастило и време, отколкото стандартните настройки.

И за по-лесно разбиране на казаното до тук, нека разгледаме следния пример – искаме да отпечатаме изображение с резолюция 300 PPI, т. е. 300 пиксела на инч, което е с размери 6000 px x 3000 px. Това означава, че оптималният размер за това изображение ще бъде 20“ на 10“ – всяка по-голяма резолюция ще доведе до по-малък размер на крайния продукт, без особена разлика в качеството, докато намаляването на резолюцията ще доведе до по-малка детайлност и острота, защото ще имаме по-малко пиксели в по-големи размери за един инч. Подавайки дигиталното изображение на принтер с резолюция 4800 x 1200 dpi – означава, че тези 300 пиксела на инч могат да бъдат нанесени на хартията с максимум 4800 мастилени точки по хоризонтала и 1200 – по вертикала. По-големият брой мастилени точки, означава по-кристален и жив образ.

bg_BGBulgarian